** Fam Börjesson   ** Slätte   Täppan 9 **  545 91 Töreboda** email  goldhunters68@gmail.com** Mobil  0763-161166 **